Ocena brak

Arka Noego

Autor /Cacper Dodano /31.05.2013

Ponieważ sam Bóg przed potopem podał dokładnie wskazówki dotyczące budowy arki (por. Rdz 6,14—16), On był, jeśli tak można powiedzieć, jej architektem. Tę drewnianą budowlę można nazwać raczej pływającym domem niż statkiem. W XVII w. pewien holenderski kupiec podjął próbę zbudowania, w mniejszej jedynie skali, arki według proporcji podanych w Biblii. Okazało się wówczas, że jest ona niezwykle nośna.

Można było ją obciążyć o jedną trzecią bardziej niż używane wówczas statki; nie nadawała się jednak do dalszych podróży morskich. W celowości zatem planu, który Bóg przedłożył Noemu, okazała się opatrzność Boża. Księga Mądrości dziękuje przeto Panu za cudowne kierowanie: ,,Bo i w początkach, gdy ginęli wyniośli olbrzymi, nadzieja świata schroniła się w arce i pokierowana Twą ręką zostawiła światu zawiązki potomności. Błogosławione drzewo, przez które dokonuje się sprawiedliwość” (14,6).

O arce, jako symbolu zbawienia w Chrystusie (poi'. 1 P 3,20). wspomnieliśmy już mówiąc o historii Noego (por. Postacie biblijne s. 313 n.), jednakże Ojcowie Kościoła znacznie rozbudowali jej symbolikę.

„Niewątpliwie jest to [arka] obraz zapowiedzi przebywającego jako> obcy pielgrzym w tym świecie państwa Bożego, to jest Kościoła, również ocalonego przez drewno, na którym zawisł »Pośrednik między Bogiem* i ludźmi, człowiek Jezus Chrystus«. Bo nawet i wymiary arki, jej długość, głębokość i szerokość, oznaczają ciało ludzkie (...) A drzwi, które arka miała z boku, są zaiste ową raną zadaną Ukrzyżowanemu przez przebicie włócznią Jego boku: tędy właśnie wchodzą ci, co do Niego przybywają, gdyż stąd to wypłynęły sakramenty, przez które wierzący ludzie się uświęcają.” 

W nie podlegającym rozkładowi drewnie arki widzi następnie św. Augustyn „świętych, którzy należą do Chrystusa”.

Proklos dodaje do tego sformułowania inny punkt widzenia: „Wtedy Noe zbudował arkę z drzewa nie podlegającego zepsuciu, a tutaj Chrystus, duchowy Noe, utworzył arkę swego ciała z nienaruszonej Maryi. Wówczas Noe pomazał z zewnątrz arkę żywicą i smołą, a tutaj Chrystus umocnił arkę swego ciała potężną zaporą wiary” .

Podobne prace

 • ARKA NOEGO

  Ocena / Autor /Tworzymir
  Dodano /28.05.2012 praca w formacie txt

 • Arka

  Ocena / Autor /Kwiryna
  Dodano /13.11.2012 praca w formacie txt

 • ARKA

  Ocena / Autor /Dobroslaw
  Dodano /01.03.2012 praca w formacie txt

 • ARARAT

  Ocena / Autor /Nadmir
  Dodano /25.05.2012 praca w formacie txt

Do góry