Ocena brak

ARDENY - ofensywa niemiecka 1940 r.

Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011

Według opinii dowódców francu­skich, zalesiony i pocięty wąwoza­mi teren masywu Ardenów w połu­dniowej Belgii, północnej Francji i w Luksemburgu był przeszkodą nie do pokonania dla niemieckich czołgów. Dlatego do obrony tego re­jonu przeznaczono jednostki rezer­wowe 2 i 9 armii francuskiej. Gen. Erich von *Manstein, który opracował plan niemieckiego ude­rzenia na Zachód uznał, że czołowe natarcie na linię *Maginota - potęż­ny pas umocnień ciągnący się wzdłuż granicy francusko-niemiec-kiej, przyniesie duże straty atakują­cym.

Z kolei ofensywa na północy przez środkową Belgię oznaczałaby ciężkie walki z rozwiniętą tam bel­gijską armią polową, *Brytyjskim Korpusem Ekspedycyjnym i znacz­ną częścią armii francuskiej. Do­szedł do wniosku, że należy uderzyć w najsłabsze miejsce tego łańcucha obrony - Ardeny. Jednakże plan ofensywy opracowany w paździer­niku i listopadzie 1939 r. przez sze­fa Sztabu Generalnego gen. Franza *Haldera wykluczał co prawda przełamywanie linii Maginota, alezakładał uderzenie przez środkową Belgię.

Manstein dopiero w lutym1940 r. mógł przedstawić swojąkoncepcję Hitlerowi, który zaakcep­tował jego projekt. W rejonie uderzenia Niemcy skon­centrowali Grupę Armii (Heeres-gruppe) „A" pod dowództwem gen.Gerda von *Rundstedta liczącą 45i pół dywizji, w tym 7 pancernychi 3 zmotoryzowane. 10 maja 1940 r. niemieckie kolum­ny pancerne przekroczyły granicę Belgii i Luksemburga i w ciągu 2 dni doszły do środkowej Mozy. Pierwsza dotarła do rzeki 7 dywizja pancerna gen. Erwina *Rommla; 12 maja piechota 5 dywizji (podpo­rządkowanej Rommlowi), nie napo­tykając żadnego oporu, przeprawiłasię groblą w pobliżu miasta Dinant.Utworzyła przyczółek, który następ­nego dnia został powiększony do 10 km w głąb i stał się dogodnym terenem do rozwinięcia dalszego natarcia. 14 maja do Mozy w okolicach Sedanu dotarły czołgi XIX korpusu pancernego gen. Heinza *Guderiana.

Bombowce nurkujące rozbiły fran­cuską obronę i o zmroku Niemcy zaczęli budować most pontonowy. Opór wojsk francuskich, które w okolicach Montherme i Mezieres zdołały do 15 maja zatrzymać XLI korpus pancerny gen. Georga-Hansa Reinhardta, na niewiele się zdał. Ko­lumn pancernych, które przedarły się przez Ardeny, już nie można by­ło zniszczyć. 21 maja, wcześniej niż planowano, niemieckie czołówki pancerne doszły do Abbeville nad kanałem La Manche. (*Belgia 1940 r., *Francja 1940 r.)

Podobne prace

Do góry