Ocena brak

„ARCHIWUM TEOLOGICZNE"

Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012

Kwartalnik, wyd. w Poznaniu 1836-37 w celu kształtowania świadomości rel. w zakresie wiedzy teol. i życia kościelnego.

Założył je i wydawał ks. J.N. Jabczyński, który wzorował się na rozwiniętym już czasopiśmiennictwie obcojęzycznym, szczególnie niem.; A.T. miało pobudzać rozwój badań teol. przez udostępnianie łamów pisma duchownym ze środowiska pozn.-gnieźn.; autorem większości prac był jednak sam Jabczyński; miało 3 działy:

° rozprawy teol. oraz hist.kośc,

° materiafy dotyczące przeszłości archidiecezji gnieźn.-pozn. (teksty źródłowe),

° obszerne omówienia piśmiennictwa teol. obcego i rodzimego, kronikę obu archidiec. i Kościoła powsz. oraz rozmaitości (wybrane zagadnienia z życia pozakośc); stałych prenumeratorów A.T. było ponad 4000; Jabczyński uznawszy, że pismo nie spełnia swego zadania, rozpoczął zamiast niego wydawanie tygodnika -> „Gazeta Kościelna".

 

H. Misiak, W stulecie najstarszego poznańskiego czasopisma teologicznego, MKośc 53 (1938) 187-191; Z. Semrau, Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów i krótka charakterystyka, Cz 1 (1974-1858), Kronika Miasta Poznania 26(1958) z. 1, 95-120; B. Korczak, Bibliografia prasy polskiej 1832-1864.

Podobne prace

Do góry