Ocena brak

Arbitraż

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Arbitraż polega na załatwianiu sporu pomiędzy stronami za pomocą orzeczenia wydanego przez jednego lub więcej arbitrów wybranych przez strony. Skład sędziowski zależy od wyboru stron sporu. Podstawę prawną arbitrażu ustalają strony sporu. Powołane jest trzecie państwo w celu rozstrzygnięcia sprawy. Jest to już wiążące i rozstrzygające. Strony dobrowolnie oddają sprawę do arbitrażu. Sami go wybierają i akceptują ustalenia. Każda strona wybiera po trzech arbitrów nie pochodzących z żadnego kraju.

Arbitraż fakultatywny występuje wtedy, gdy wymagana jest zgoda obu stron.

Arbitraż obligatoryjny; strony sporu wcześniej uzgodniły, że spór zostanie oddany pod arbitraż.

Podobne prace

Do góry