Ocena brak

ARAKAN - ofensywa 1942-43

Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011

Po wyparciu w maju 1942 r. alian­tów z Birmy przez japońską 15 ar­mię (dowódca gen. Shojiro lida) głównodowodzący siłami brytyjski­mi na Dalekim Wschodzie marsz. Archibald * Wavell przygotował plan odzyskania straconych pozycji. Nie zyskał jednak poparcia *Czang Kai--szeka i zastępcy naczelnego dowód­cy Sił Sprzymierzonych w Południo­wo-Wschodniej Azji gen. Josepha W. *Stilwella.

Ich zastrzeżenia bu­dziła sprawa dowodzenia i zbyt sła­bych sił morskich i lotniczych, jakie można było przeznaczyć do wspar­cia ofensywy. Gen. Wavell, zmuszo­ny do ograniczenia rozmiarów dzia­łań przygotował w sierpniu 1942 r. nowy plan, który przewidywał atak z Czattagam (Chittagong) w In­diach, wzdłuż zachodniego wybrze­ża Birmy, czyli Arakanu, i morską inwazję na maleńką wyspę Akyab, gdzie miała powstać baza lotnicza. Rychło okazało się jednak, że mor­ska inwazja nie jest możliwa ze względu na brak sprzętu. Wobec te­go w połowie grudnia 1942 r. tylko hinduska 14 dywizja rozpoczęła na­tarcie w stroną Arakanu. Walki w podmokłej dżungli przeciągały się, postąpy atakujących były tak po­wolne, że Japończycy zdążyli wzmocnić obroną i przygotować kontrofensywą. W marcu 1943 r. uderzyli w rejonie Htizwe i zaczęli posuwać sią w stroną Maungdaw--Buthidaung. 14 kwietnia dowódz­two wojsk alianckich przejął gen.

Viscount Slim; stwierdził, że żołnie­rze są wyczerpani walkami, a wielu chorowało na malarią, przeciwko której brakowało lekarstw. Slim zde­cydował sią wycofać jednostki hin­duskie z dżungli na otwarty teren. 6 maja Hindusi opuścili Buthidaung i potem Maungdaw. Wkrótce znaleźli się w miejscu, z którego wyruszyli pól roku wcześniej. Ofensywa za­kończyła się kompletnym fiaskiem. Marsz. Wavel l nalegał na kontynuo­wanie ataków, chociaż zdziesiątko­wane malarią i walkami, pozbawio­ne odpowiedniego sprzętu i zaopa­trzenia jednostki nie były do tego zdolne. Zmiany personalne położyły ostatecznie kres planom marsz. Wa-vella, który w czercu 1943 r. został wicekrólem Indii. (*Birma, walki 1941-1945)

Podobne prace

Do góry