Ocena brak

APPEASEMENT - polityka ustępstw

Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011

Polityka ustępstw (appeasement - ang. uspokojenie, ugłaskanie) pro­wadzona w latach trzydziestych przez rządy Wielkiej Brytanii i Francji wobec państw faszystow­skich Niemiec i Włoch. W 1936 r. brytyjski premier Neville *Chamberlain uznał podbój Abisy­nii (Etiopia) przez wojska włoskie, a w 1938 r. *Anschluss Austrii przez Niemców. Ostatnim etapem polityki appeasementu był układ monachijski zawarty 30 września 1938 r. Wówczas N. Chamberlain i francuski premier Edouard *Dala-dier zgodzili się na przyłączenie do Niemiec części terytorium Czecho­słowacji („obszaru Sudetów"). Ule­głość mocarstw zachodnich zasko­czyła nawet Adolfa Hitlera, który spodziewał się zdecydowanego opo­ru wobec jego planów. Ugodowe stanowisko Wielkiej Bry­tanii i Francji wytrąciło broń z ręki niemieckiej antyhitlerowskiej opozycji: m.in. gen. Ludwigowi *Beckowi, gen. Ewaldowi von Kleistowi-Schmenzinowi i wiceadm. Wilhelmowi Canarisowi, którzy pla­nowali zamach stanu, aresztowanie Fuhrera i jego najbliższych współ­pracowników. Złamanie układu mo­nachijskiego przez Hitlera, który w marcu 1939 r. wprowadził wojska do Pragi i zajął całą Czechosłowację, udowodniło autorom appeasementu, że oparli swoją politykę na niereal­nych założeniach i otworzyli Niem­com drogę do podboju Europy.

Podobne prace

Do góry