Ocena brak

Aporie i koncepcja bytu według Eleatów

Autor /Nikos Dodano /05.07.2011

Eleaci- filozofia przyrody

 • założyli szkołę w Włoskim mieście Elea (dziś Velia),

 • negują teorię zmienności Heraklita —» twierdzą, że w świecie panuje stałość, niezmienność i bezruch.

 • biorą pod uwagę stosunek pomiędzy prawdziwym poznaniem (wynik pracy i rozumu) a złudzeniem (zdani, wynik fałszu zmysłów).

 • materialistami, ale nawiązywali do nich materialiści i idealiści (Sokrates, Platon).

Ksenofanes z Kolochonu,

 • uczeń Ananksymandra

 • filozof poeta, filozofia jońska,

 • l. agnostyk - sceptycznie podchodzi do świata,

 • dzieło „O naturze",

 • twierdzi się, że przeszedł do historii krytyką bogów (twierdził, że są stworzeni do obrazy człowieka), krytyka Homera.

 • krytykuje politeizm —> monoteizm - Bóg jest jeden, wszędzie, nie ucieleśniony,wszechobecny, utożsamiony z przyrodą, światem.

Parminides z Eleji,

 • mądry uczeń Ksenofanesa, jego kontynuatorem jest Kant,

 • polemizuje z Heraklitem, oceniał mądrość Platona,

 • dzieło: „O prawdzie i mniemaniu" traktat pisany heksametrem.

 • jest racjonalistą - polegać i wierzyć można rozumowi - odrzuca poznanie zmysłowe (zmysły są ułomne).

 • twierdzi, że bez bycia nie może być myślenie (bycie można poznać tylko myśleniem, rozumem), ponieważ myślenie jest byciem. Na świecie nie jest ani przeszłość, ani przyszłość, istnieje tylko teraźniejszość, myśli. Obok świata realnego istnieje jeszcze jeden, świat który odbieramy zmysłami, świat zjawisk, który nie jest doskonały.

 • przekonany o tym, żem jeśli coś jest, to nie może stać się czymś innym —> zaprzecza ruchu i Heraklitowi, na swej drodze opuszcza zmysłowe poznanie, które go przywiązuje do przyrody (ona podlega zmianom = może i nie musi być), bycie i niebycie nie może istnieć zarazem i dlatego prawdziwym światem jest tylko jeden byt (niezmienny, niepodzielny, jednorodny) i nic innego.

Byt:

 • stały, wieczny, przestrzenny, jest od początku, twierdzi, że nie ma niebytu, nie ma ruchu (ruch jest przyczyną zmiany) jest coś jak kula ograniczona w każdym kierunku = byt jest ograniczony.

 • Byt jest a nie bytu nie ma" = jest tylko to, co istnieje.

Zenon z Eleji:

 • uczeń Parmidesa, rozwijał ją tym, że szukał logiczne udowodniania,

 • dziełoO naturze",

 • twórca dialektyki- mistrz erystyki - sztuka prowadzenia sporów

 • sam nie jest twórcą teorii, tylko polemizuje, stara się zwalczać pośrednio i sprzecznie poglądy,

 • były przeciwko teorii stałego bytu (polemizował z Heraklitem - twierdził, że jego prawo zmienności jest tylko złudzeniem - panuje stałość, niezmienność bezruch),

 • jego teoria o niezmienności bytu, doświadcza tezę o istnieniu jednego bytu a nieistnienia ruchu = APORIE - logiczne paradoksy, teorie dotyczące niemożliwości ruchu (aporie - pytanie nie do rozwiązania), nie są tak nielogiczne jak się na pierwszy rzut oka zdaje,

 • aporie przeciw ruchu: dychotomia (połowienie) - przedmiot nigdy nie może dojść do celu, ponieważ musi pokonywać nieskończoną liczbę połów.

Achiles i żółw - bieżący nigdy nie może dogonić żółwia, ponieważ musi ciągle pokonywać odległość zmniejszającą się do nieskończoności o którą się żółw posunie, niż do niej dobiegnie.

Strzała - strzała gdy leci jest w danym momencie w jednym miejscu a tym samym jest nieruchoma.

Stadion - szybkość z jaka poruszają się przedmioty jest taka a nie inna w zależności od tego względem jakich innych przedmiotów jest rozważana, jeśli zaś ruch dokonuje się z szybkością która jest jednocześnie taka i nie taka to jest sprzeczny i nie może istnieć.

Po nim następne pokolenie, które już nie stworzyło żadnej grupy, tworzyli pojedynczo (Gorgiasz. Euklides).

Podobne prace

Do góry