Ocena brak

Apologeci a systemy

Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011

APOLOGECI

 • pierwsi pisarze, którzy próbowali rozstrzygnąć zagadnienia filozoficzne w oparciu o Ewangelię (gnostycy: próbowali stworzyć niezależnie system filozoficzny, który byłby zgodny z wiarą), asymilując równocześnie pojęcia filozofii greckiej -> koncepcje filozofii chrześcijańskiej na greckim podłożu

 • dzielili się na Wschodnich i Zachodnich

 • apologeci Wchodu (głównie znaczenie teoretyczne – nauka oparta na wierze; polemizowali z poganami; zwolennicy kultury hellenistycznej; zajmujący się spekulacjami metafizycznymi; dowodzili zgodności wiary ze starożytną filozofią):

   • typowi:

  • Justyn Męczennik (II n.e.): z Palestyny, wcześnie poświęcił się filozofii (stoicy, neoplatonicy), potem nawrócony na chrześcijaństwo; napisał dwie „Apologie” chrześcijaństwa (skierowane do cesarza), apologetyczny „Dialog z Żydem Tryfonem”; poniósł śmierć męczeńską w Rzymie

  • Ireneusz (II/ III n.e.) z Azji Mniejszej: miał kulturę filozoficzną, ale opierał się na naukach uczniów Chrystusa, zmarł jako biskup Lugdunu

  • Atenagoras (II n.e. ) z Aten; Teofil (II n.e.) z Antiochii

 • apologeci Zachodu (głównie znaczenie praktyczne - propaganda wiary; polemizowali z heretykami; przeciwnicy kultury hellenistycznej; opierali swoje rozważania na zdrowym rozsądku; dowodzili przeciwieństwa wiary i dotychczasowej filozofii):

   • Tertulian

   • odmienni (podobni do Wschodnich): Minucjusz Feliks (II/ III n.e.), Laktancusz (III/ IV n.e.) -> opieranie się na filozofii helleńskiej

SYSTEMY FILOZOFICZNE

 • Wschód wysoka kultura, szybko pierwsze systemy filozofii chrześcijańskiej, oparte na filozofii hellenistycznej

 • Zachód – samodzielność myślenia, długo brak pełnych systemów filozofii chrześcijańskiej, ostatecznie samodzielny system (wyraz odrębnej postawy chrześcijańskiej wobec Boga i świata)

Podobne prace

Do góry