Ocena brak

APATIA

Autor /kosa Dodano /11.12.2012

APATIA (gr. apatheia = nieczułość, niewrażliwość, wyzbycie się uczuć) Kategoria oznaczająca wewnętrzny stan człowieka, w którym wyelimino­wana jest emocjonalno-pożądliwa strona ludzkiej egzystencji. Pojęcie rozpowszechnione w starożytnej filo­zofii greckiej (głównie przez —> cynicyzm i -> stoicyzm), upatrującej w a. jeden z podstawowych warunków umożliwiających osiągnięcie szczęś­cia, polegającego m.in. na wewnę­trznej równowadze i spokoju duszy (—» ataraksja). Przeszkodą są namięt­ności (-» afekty) i niekontrolowane uczucia, które należy ograniczać lub eliminować.

Podobne prace

Do góry