Ocena brak

Aparat wieszadlowy

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

W tkance łącznej miednicy małej, zwłaszcza przymacicza, występują wzmocnione pasma oraz powrózki łącznotkankowe — więzadła, które wytwarzają aparat wieszadlowy macicy. Więzadła te zawierają wiązki mięśniówki gładki j, dzięki czemu są bardzo rozciągliwe i kurczliwe. Dlatego też w celach operacyjnych możemy wyciągnąć kleszczykami część pochwową macicy aż do ujścia pochwy, po czym powraca ona do swego dawnego położenia. Możemy wyodrębnić 4 pary tego rodzaju urządzeń wieszadłowych.

Głównym z nich jest tkanka łączna przymacicza wzmocniona nie tylko pasmami mięśniowymi, lecz również licznymi naczyniami i nerwami. Odchodzi ona z prawej i lewej strony głównie z szyjki macicy i kieruje się do ściany bocznej miednicy małej. W ginekologii otrzymała ona nazwę 1) więzadła podstawowego macicy (liga-meritum cardinale uteri) lub też troczka macicy (retinaculum uteri) i stanowi część środkową ląc/.notkankowcj płyty naczyniowo-nerwowej. Szyjka macicy znajduje się między tymi więzadłami stron obu, które ją umocowują w sprężystyrrf zawieszeniu oraz hamują silniejsze przesunięcia boczne macicy.

Ponadto z szyjki macicy biegnie do przodu pod otrzewną zagłębienia pęcherzowo-macicznego do dna pęcherza parzyste niezbyt silne pasmo łącznotkankowe, 2) wię-zadło pęcherzowo-maciczne (ligamentum uesico-uterinum); ku tyłowi zaś znacznie silniejsze 3) więzadło odbytniczo-maciczne (ligamentum reda-uterinum). To parzyste pasmo więzadłowe odchodzi z powierzchni tylnej szyjki macicy, kieruje się ku tyłowi do ściany bocznej odbytnicy i przyczepia się do powierzchni miednicznej kości krzyżowej na wysokości 4 kręgu krzyżowego. Każde z obu powyższych więzadeł zawiera wiązki mięśniówki gładkiej, m. pęcherzowo-maciczny im. vesico-ulerinus) f»raz m. odbytniczo-maciczny (m. recto-uterinus). Więzadło odbytniczo-maciczne wypukła znany nam już (ryc. 200) fałd otrzewnej, fałd odbytniczo-maciczny phca recto-uttrina). Oba te fałdy, prawy i lewy, stanowią górną granicę zagłębienia odbytniczo-macicznego i często z przodu łukowato łączą się z sobą wytwarzając jeden wklęsły brzeg . Więzadło odbytniczo-maciczne jako wciągacz (retracloi) ma jakoby przyczyniać się do utrzymania przodopochylenia (anteuersio) macicy we właś-riwych granicach.

Jak z powyższego wynika w punkcie środkowym tych trzech par pasm lączno-tkankowych leży szyjka macicy, która też jest najsilniej umocowaną częścią macicy.

Czwartą parę więzadeł aparatu wieszadłowego macicy stanowi 4) więzadło obłe macicy (ligamentum teres uteri). Jest to łączno tkankowy powrózek mający 12 do 14 cm długości i około 0,5 cm grubości; rozpoczyna się on obustronnie u brzegu bocznego trzonu macicy nieco do przodu i ku dołowi od jajowodu. Oprócz włókien klcjodajnych zawiera  również włókna sprężyste i pasma mięśniówki gładkiej. Więzadło obłe wpierw przebiega w więzadle szerokim macicy, tuż poza jego blaszką przednią unosząc ją i wytwarzając wyraźny fałd. Po dojściu do ściany bocznej miednicy małej biegnie ono zaotrzewnowo ku górze i do przodu. Na tym odcinku więzadło leży po-1 dobnie do nasieniowodu u mężczyzny i podobnie jak nasieniowód dochodzi do pierścienia pachwinowego głębokiego i wstępuje do kanału pachwinowego, który przebiega przez całą jego długość. W kanale pachwinowym więzadło obłe jest okrągłe, podczas kiedy w swym przebiegu micdnicznym, pod wpływem ucisku trzew, jest spłaszczone. Po wyjściu z kanału pachwinowego przez pierścień pachwinowy powierzchowny więzadło obłe dzieli się na liczne delikatne pasma, które kończą się w tkance podskórnej wargi sromowej większej oraz wzgórka łonowego. W przebiegu przez kanał pachwinowy do więzadła obłego dochodzą prążkowane włókna mięśniowe pochodzące z m. skośnego wewnętrznego brzucha i m. poprzecznego brzucha odpowiadające włóknom dżwigacza jądra u mężczyzny. Poza tym razem z więzadłem obłym przez kanał pachwinowy biegną: gałązka tętnicy macicznej i gałązki żylne łączące żyły macicy z żyłami wzgórka łonowego a więc z zasięgiem żyły podskórnej odpiszczclowej, naczynia chłonne prowadzące limfę z dna macicy do węzłów okolicy pachwinowej oraz gałąź płciowa nerwu płciowo-udowego. Czasami w obrębie kanału pachwinowego zachowuje się niewielka workowata wypustka otrzewnej (diierticulum Nucki), pozostałość wyrostka pochwowego otrzewnej.

Podobne prace

Do góry