Ocena brak

Aparat państwowy

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Jest to grupa ludzi odpowiednio zorganizowanych i wyposażonych w środki władcze (kompetencje).

Aparat administracyjny - wszystkie jednostki wykonujące funkcje adm. publ. (państwowe i samorządowe). Tworzą go org. adm. państw., org. samorządu, zakłady publiczne, podmioty wykonujące funkcje adm. publ. na podstawie specjalnych upoważnień.

Zadania adm. państw. muszą być rozłożone na różne jednostki z kilku przyczyn:

- funkcjonalne - do wykonywania adm. w różnych dziedzinach wymagane są specjalne kwalifikacje.

- terytorialne - różne zadania muszą być wykonywane dla różnego obszaru, w zależności od ukształtowania terenu i jego specyfiki.

- organizacyjne - w zależności od zadań organu różny musi być stopień jego powiązania organizacyjnego z innymi organami, np. org. kontrolny powinien być w dużym stopniu niezależny od innych org. lokalnych.

- finansowe - każde państwo dąży do minimalizacji kosztów utrzymania aparatu państw., dlatego czasem powierza się wykonanie kompetencji podmiotom niepaństwowym, np. spółki pr. handlowego lub stowarzyszeniom.

Podobne prace

Do góry