Ocena brak

Aparat Golgiego

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

Aparat Golgiego (stref a Golgiego ) lub aparat siateczkowy wewnętrzny Golgiego składa się z drobnych kulistych tworów, zwanych ciałkami Golgiego, rozproszonych w cytoplazmie komórkowej w pobliżu jądra lub łączących się w niteczki albo siateczki . Siateczka taka, dobrze widoczna po impregnacj i srebrem lub osmem. występuje naj -wyraźniej w dużych kulistych komórkach nerwowych zwojów rdzeniowych. Posługując się mikroskopem elektronowym wykazano, że strefa Golgiego składa się głównie z gładkich błon należących do układu wakuolarnego komórki . Jedną z głównych cech strefy Golgiego jest brak na tworzących ją błonach rybosomów. Są sugestie, że jest ona częścią siateczki śródplazmatycznej bezziarnistej . Strefa Golgiego zbudowana jest z: 1) równolegle ułożonych spłaszczonych cystern, które na skrawkach wyglądają jak równoległe ukła-dy błon, 2) zgrupowania gęstych pęcherzyków o średnicy ok. 6,0 nm, ściśle związanych z cysternami , 3) dużych jasnych wodniczek występujących na brzegach tej strefy. Z tych trzech części składowych strefy Golgiego najbardziej stałe są wspomniane wyżej cysterny. Małe pęcherzyki i duże wakuole można uważać za modyfikacje cystern. Grubość błon wynosi 6,0—7,0 nm, szerokość wolnej przestrzeni pomiędzy błonami 6,0—9,0 nm, odległość między cysternami może się wahać od 5,0 do 20,0 nm. Lokalizacja  i wielkość strefy Golgiego są różne w różnych typach komórek i zależne od ich stanu czynnościowego.

Istnieje ścisły związek między strefą Golgiego a procesem wydzielniczym komórek. Wykazano za pomocą mikroskopu elektronowego, że w komórkach gruczołowych im bliżej obszaru wierzchołkowego komórki , tym bardziej cysterny systemu Golgiego wypeł maj ą się produktami wydzieliłiczymi. We wczesnych stadiach procesu wydzielniczego strefa Golgiego przedstawia się jako pojedyncze ciałko sferyczne, złożone z równolegle ułożonych spłaszczonych cystern i licznych małych wodniczek. W miarę rozwoju strefa Golgiego przybiera kształ t nieregularny, a przez rozszerzenie spłaszczonych cysternpowstają w niej duże wakuole. Strefa Golgiego, mimo iż jest związana dynamicznie z innymi częściami siateczki śród-plazmatycznej . a nawet z błoną jądrową, tworzy odrębną jednostkę morfologiczną. Układ Golgiego może być izolowany z pewnych komórek i badany w mikroskopie elek-tronowym, ponadto wykazuje onodrębne zdolności barwienia się i inne właściwości che-miczne niż pozostałe części układu wakuolarnego komórki . W strefie Golgiego stwierdzono obecność inozynodwufosfatazy oraz pirofosfatazy tiaminowej . W błonach układu Golgiego niewystępuje fosfataza kwaśna, stwierdzono ją natomiast w wakuolach wydzielniczych tego organellum. Aparat Golgiego działa jako system błon kondensujących. zagęszczających krople lub ziarna produktów wytworzonych w odległych miejscach i dyfundujących doń przez cytoplazmę. Produktami tymi mogą być: lipidy, żółtko, składniki żółci, enzymy, hormony itd. Inną funkcją strefy Golgiego jest przypuszczalnie zagęszczająca rola błon tego układu, polegająca na odciąganiu wody z „dojrzewających" ziarnistości wydzielniczych. Dzięki temu procesowi produkt wydzielniczy może zostać zagęszczony w bardziej zbite ziarno, które jest w komórce przejściowo magazynowane, a w końcu wydzielane. Aparat Golgiego można uważać za zbiór wewnątrzkomórkowych błon, które przygotowują produkty sekrecj i komórkowej do wydalania na zewnątrz komórki .

W strefie Golgiego stwierdzono obecność inozynodwufosfatazy oraz pirofosfatazy tiaminowej . W błonach układu Golgiego nie występuje fosfataza kwaśna, stwierdzono ją natomiast w wakuolach wydzielniczych tego organellum. Aparat Golgiego działa jako system błon kondensujących. zagęszczających krople lub ziarna produktów wytworzonych w odległych miejscach i dyfundujących doń przez cyto-plazmę. Produktami tymi mogą być: lipidy, żółtko, składniki żółci, enzymy, hormony itd. Inną funkcją strefy Golgiego jest przypuszczalnie zagęszczająca rola błon tego układu, polegająca na odciąganiu wody z „dojrzewających" ziarnistości wydzielniczych. Dzięki temu procesowi produkt wydzielniczy może zostać zagęszczony w bardziej zbiteziarno, które jest w komórce przejściowo magazynowane, a w końcu wydzielane. Aparat Golgiego można uważać za zbiór wewnątrzkomórkowych błon, które przygotowują produkty sekrecj i komórkowej do wydalania na zewnątrz komórki .

Podobne prace

Do góry