Ocena brak

Aparat administracyjny (pojęcie)

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Określenie zbiorcze dla oznaczenia różnych jednostek organizacyjnych wykonujących funkcje administracji publicznej, takich jak organy administracji publicznej (rządowej, samorządowej), zakłady publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (komunalne), organizacje społeczne, korporacje i upoważnione osoby prywatne. Aparat administracji tworzą podmioty o różnym charakterze.

Przyczyny podziału aparatu administracyjnego na różne jednostki organizacyjne można podzielić na przyczyny:

-funkcjonalne- różne dziedziny administracji wymagają zróżnicowanych, specjalnych kwalifikacji, innych w administracji służby zdrowia, a innych w administracji obrony kraju;

-terytorialne- ze względu na podział terytorialny i wagę spraw występujących, inną np. w gminie a inną w skali całego kraju;

-organizacyjne- inne są powiązania miedzy organami samorządowymi, a inne między samorządem a administracją rządową czy między organami administracji rządowej wzajemnie. Jednostki wchodzące w skład aparatu administracyjnego nazywane są podmiotami administracyjnymi.

Podobne prace

Do góry