Ocena brak

AP A INSTYTUCJE POLITYCZNE - ICH ZASOBY I WZAJEMNE RELACJE

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Zasoby AP:

 • Informacja i techniczna biegłość- organizacje publiczne będą mogły zarządzać określonym obszarem spraw publicznych lepiej aniżeli technicznie niekompetentni politycy czy parlamentarzyści. Urzędnicy mogą poslugiwać się informacją jako narzędziem uzyskania wpływów politycznych i prezentować dane, które spowodują, że decyzje odpowiadające ich interesom będą się wydawały oczywiste i nieuniknione.

 • Sprawność podejmowania decyzji- AP w wielu sytuacjach moze dizałać szybciej i wykorzystywać u miejętności techniczne swego personelu znacznie sprawniej aniżeli większość legislatur.

 • zaplecze polityczne- pioparcie polityczne dla organizacji publicznych jest udzielane przez grupy obywateli bezpośrednio zainteresowanych określonymi zagadnieniami, czyli bardziej aktywnych i skłonnych do działania aniżeli te siły, ktore deklarują ogólne poparcie dla instytucji parlamentarnych.

 • Apolityczność- urzędnicy są politycznie neutralni, ponieważ są zwykle mianowani i nie muszą rywalizować o głosy wyborców.Bezstronność połączona z profesjonalnymi kompetencjami Swiadczą, że decyzje podejmowane przez urzędnikow są technicznie lepsze od decyzji podejmowanych przez instytucje polityczne.

 • Ideologia- organizacje publiczne dla uzasadneinia swojej działalności tworzą różne ideologie, które nie mogą być zakwestionowane z zewnątrz i dzięki temu stają się ważnym narzędziem przy wywieraniu wpływu na bieg spraw publicznych.

 • Stabilność i ciągłość- niezaleznie od zmian na arenie politycznej, podstawowe zadania urzędników zawsze pozostają takie same.

Zasoby instytucji politycznych:

 • Prawomocność-działalność administracji musi być uprawomocniona przez konstytucyjne instytucje polityczne.

 • Kontrola nad zasobami publicznymi- organizacje publiczne nie mogą trwać i istnieć bez pieniędzy.

 • Autonomia wyznaczająca zakres swobodnego dizałania

 • Reprezentacyjność społeczna instytucji politycznych- siła instytucji politycznych wynika z ich związkow ze społeczeństwem, z partiami polit i rozmaitymi grupami interesu.

Intrygi biurokratów:

 • Planowanie- przekazanie części decyzji politycznych ekspertom, przesunięcie władzy i politycznej kontroli. Wiedze specjalistyczną trudną ocenic i sprawdzić.

 • Ksztaltowanie budżetu-techniki określania alokacji zasobów

 • Rola doradców – np.ministerstw

Intrygi polityków:

 • instytucje kontroli budżetu

 • zróżnicowanie organizacyjne

 • zespoły analityków i doradców

 • menedżeryzm

 • służebna rola AP

 • kontrola podwładnych

 • wpływy partii pol

 • reżimy militarne

Podobne prace

Do góry