Ocena brak

Aorta wstępująca

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Aorta wstępująca (aorta ascendens) rozpoczyna się opuszką powstałą z trzech zatok aorty. Objęta workiem osierdziowym aorta wstępująca kieruje się ku górze, w stronę prawą i nieco do przodu kończąc się u przyczepu osierdzia. Do 50 roku życia jest ona węższa od pnia płucnego, w później szvm wieku szersza.

Prawa ściana aorty wstępującej powyżej opuszki jest nieco uwypuklona, tutaj przekrój poprzeczny naczynia ma kształt owalny; w każdym skurczu komory w to miejsce skierowane jest uderzenie prądu krwi. Jest to tzw. zatoka czwarta (sinus guartus) ; tutaj też najczęściej wytwarza się tętniak (aneurysma), chorobowe poszerzenie tętnicy.

Aorta wstępująca oddaje dwie gałęzie, t. wieńcową prawą i t. wieńcową lewą zaopatrujące ścianę serca. Uwzględniliśmy je przy opisie serca.

Podobne prace

Do góry