Ocena brak

Anzelm z Aosty (1033 - 1109) - Antropologia

Autor /Miecio Dodano /13.07.2011

Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Można w nim odnaleźć najbardziej adekwatny obraz Boga. Człowiek posiada sumienie, w którym dostrzegalne są „ślady Trójcy Świętej”. Śladami tymi są: pamięć, inteligencja i miłość

Człowiek posiada również wolę. Jest to jedna z władz duszy. Poprzez nią dusza podejmuje decyzje oraz wyraża uczucia. Anzelm z Aosty wyróżnił dwa uczucia: skłonność do tego, co pożyteczne i skłonność do tego, co sprawiedliwe.    

Najszlachetniejszym uczuciem jest poczucie sprawiedliwości. Jest to w swej istocie dyspozycja, która może nas doprowadzić do szczęścia. Dusza, poprzez wolę zdolną do egzekucji, wytwarza w nas zdolność do działania, czyli przekształca człowieka w „podmiot aktu”.W działaniu człowiek uzewnętrznia swój „wolny wybór”. Obejmuje on dwa momenty: stwierdzenie powinności oraz wybór działania zgodnego z zasadą sprawiedliwości. 

Podobne prace

Do góry