Ocena brak

ANTYPSYCHOLOGIZM

Autor /kosa Dodano /11.12.2012

ANTYPSYCHOLOGIZM (gr. anti = przeciw + psyche = dusza + logos = nauka) Stanowisko opozycyjne wobec -> psychologizmu, zapocząt­kowane z końcem XIX w., a upow­szechnione w XX w. (m.in. Frege, Husserl i Popper). A. oponuje, przede wszystkim, przeciw utożsamianiu przedmiotu badań teorii poznania, logiki i innych nauk (apriorycznych i humanistycznych) z przedmiotem badań psychologii. Przeciwstawia się również metodom badawczym psy­chologii, wskazując, iż ich stosowa­nie w wymienionych dziedzinach wie­dzie m.in. do dezinterpretacji pojęć i praw logiki oraz takich konsekwencji teoriopoznawczych, jak: —> subiekty­wizm, —> relatywizm i —> sceptycyzm (czyli do teoretycznej samodestruk-ji). Konsekwentny a. — tak w filozofii i logice, jak i w metodologii nauk - reprezentowany jest dziś przez: -> fenomenologię, niektóre szkoły i orien­tacje neokantowskie, —> logicyzm (np. Łukasiewicz) i popperyzm.

Podobne prace

Do góry