Ocena brak

ANTYKOMINTERNOWSKI PAKT - układ

Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011

Układ podpisany 25 listopada 1936 r. w Berlinie przez przedstawi­cieli rządów Niemiec i Japonii w ce­lu koordynowania działań przeciwko Kominternowi (III Międzynarodów­ce Komunistycznej - organizacji utworzonej w Moskwie w 1919 r. z zadaniem kierowania działalnością partii komunistycznych i podporząd­kowania ich partii radzieckiej). Taj­ny protokół dołączony do układu zobowiązywał sygnatariuszy do za­chowania neutralności, gdyby jedna ze stron znalazła się w stanie wojny z ZSRR. Po przystąpieniu Włoch do paktu 6 listopada 1937 r. nabrał on charakteru antybrytyjskiego. Do 1941 r. do paktu przyłączyły się: Węgry, Mandżukuo, Hiszpania, Bułgaria, Dania, Finlandia, Rumu­nia, rządy Chorwacji, Słowacji oraz rząd Wang Cing-weja z Nankinu (Chiny). 25 listopada 1941 roku przedłużono obowiązywanie układu na dalsze pięć lat. Stanowił on pod­stawę późniejszych umów wojsko­wych zawieranych między Niemcami i Włochami (22 maja 1939 r.) oraz Ja­ponią (11 grudnia 1940 r.).

Podobne prace

Do góry