Ocena brak

ANTWERPIA - port

Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011

Główny belgijski port został zajęty 4 września 1944 r. przez wojska brytyjskie z 21 Grupy Armii marsz. Bernarda L.*Montgome-ry'ego, wspierane przez belgijski ruch oporu. Urządzenia portowe nie były zniszczone i Antwerpia mogła się stać głównym miejscem przeła­dunku zaopatrzenia dla wojsk alianckich, które parły w stronę Ho­landii i Niemiec. Jednakże Niemcy obsadzili 88-kilometrowy odcinek rzeki Skaldy łączącej Antwerpię z morzem i blokowali dostęp do portu.

Montgomery skupił wszyskie siły do operacji *„Market-Garden" i dopiero 2 października zdecydo­wał się na podjęcie akcji, która mia­ła odblokować dostęp do portu. Walki z udziałem polskiej 1 dywizji pancernej gen. Stanisława Maczka trwały do 8 listopada 1944 r. Po wy­parciu Niemców trzeba było usunąć miny i wraki przegradzające rzekę i dopiero 28 listopada alianci mo­gli skorzystać z portu. Tak duże opóźnienie (85 dni), w czasie których aliantom brakowało podsta­wowych materiałów, opóźniało po­stępy wojsk sprzymierzonych i umożliwiło Niemcom przygotowa­nie kontrofesywy w *Ardenach. W jej toku Niemcy przystąpili do ostrzeliwania Antwerpii za pomocą bomb latających *V-1 i rakiet V-2. Do końca 1944 r. eksplodowało w mieście i porcie ok. 800 pocisków V-l i 924 rakiety V-2.

Podobne prace

Do góry