Ocena brak

Antropologia Kultury: Twarz - Elementy mimiki przejściowe i stale

Autor /Stefan Dodano /03.08.2011

W wyrazie mimicznym można rozróżnić elementy przejściowe, związane z określoną sytuacją, i elementy stałe, związane z linią życiową i utrwalonymi cecha-mi osobowości. Elementy przejściowe — to chwilowy wyraz radości,  śmiechu, smutku, gniewu, lęku, wrogości itp. Zmieniają się one zależnie od zewnętrznej sytuacji, głównie spo-łecznej, tzn. na zasadzie zwierciadła społecznego: 

Śmiech daje odbicie śmiechu, lęk lęku itd.

Elementy stałe — to jakby utrwalone w rzeźbie stereotypy mimiczne, które nie znikają z twarzy nawet wtedy, gdy na chwilę pojawi się na niej wyraz całkiem prze-ciwnego uczucia.

Na przykład utrwalony grymas rozgoryczenia nie znika w czasie chwilowej radości itp. [...]

Podobne prace

Do góry