Ocena brak

Antropologia - Informacje ogólne

Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011

Niewiele skamieniałości pozostało po naszych przodkach sprzed 7-4 mln lat. Możliwe, że współczesnym przodkiem dzisiejszych małp człekokształtnych i ludzi jest przedstawiciel człekokształtnych zwany Dryopthecus. Sądzono, że następca dropiteka zwany Ramapithecus, który miał uzębienie pośrednie pomiędzy uzębieniem współczesnego człowieka i małp człekokształtnych, był przedstawicielem linii ewolucyjnej prowadzącej do powstania człowieka. Obecnie uważa się go jednak za przodka współczesnych orangutanów.

Ponad 4 mln lat temu pojawiło się stworzenie podobne do człowieka - Australopithecus. W Afryce odnaleziono wiele skamieniałych szczątków tego gatunku.

W tym czasie żyły przynajmniej cztery gatunki australopiteków. Byli oni dwunożni. Pod wieloma względami australopiteki żyły tak samo jak dzisiejsze małpy człekokształtne. Mieli oni od 110-155 cm, czaszki słabo wysklepione sprawiające wrażenie spłaszczonych z masywnymi wysuniętymi ku przodowi szczękami. Ich zęby były przystosowane do jedzenia zarówno korzeni jak i jagód.

Pitekantrop miał niewielką pojemność puszki mózgowej, masywną żuchwę bez bródki, niskie, cofnięte czoło z prostoliniowym zarysem grubych wałów nadoczodołowych i potężne kłykcie potyliczne zestawiające czaszkę z kręgosłupem. Pitekantrop poruszał się w postawie wyprostowanej. Posługiwał się on prymitywnymi narzędziami.

1 wytworzonymi narzędziami były proste bryły lub odłupki kamienne używane przeważnie do rozcierania roślin te przedmioty stworzył Homo habilis, pierwszy znany nam przedstawiciel rodzaju ludzkiego. Posiadał on mózg prawie dwukrotnie większy od australopiteka była to połowa wielkości mózgu człowieka współczesnego. Uzębienie jego wskazuje, że mógł on żywić się zarówno mięsem jak i roślinami prawdopodobnie nie polował tylko spożywał mięso padłych zwierząt.

Około 1,5 mln lat temu na Ziemi pojawił się Homo erectus. Jego mózg miał wielkość 2/3 naszego, ale jego ciało było bardziej krzepkie. Był on pierwszym przedstawicielem gatunku Homo, który opuścił rodzinną Afrykę. Prowadził on życie koczownicze, charakterystyczne dla łowcy-zbieracz. Ich grupy zakładały obozy będące bazami wypadowymi dla myśliwych i zbieraczy. Narzędzia jakimi się posługiwali były bardziej dopracowane niż te które pozostawili Homo habilis.

Sposób życia Homo erectusa okazał się skuteczny przez ok. 1 mln lat. Po tym czasie- ok. 0,5 mln lat temu - zaczęły pojawiać się nasze formy gatunku Homo - Homo sapiens. Znanymi przedstawicielami tego gatunku byli neandertalczycy. Zasiedlili oni Europę ok. 130000 lat temu i panowali jeszcze ok. 35 000 lat temu. Wyglądem zewnętrznym pasują do wyobrażeń jaskiniowców jakie można oglądać w kinie czy w popularnych komiksach ale przedstawiony wizerunek jest niesprawiedliwy w odniesieniu do ich umiejętności i inteligencji. Mieli w prawdzie masywne ciało cofnięte czoło i wydatne zęby ale wielkością mózgu co najmniej nam dorównywali. Zamieszkiwali zwykle naturalne jaskinie. Polowali za pomocą rozmaitych wyrabianych przez siebie narzędzi kamiennych. Byli pierwszymi ludźmi którzy grzebali zmarłych co świadczy o istnieniu złożonej kultury i wierzeń.

Neandertalczyk pojemnością słabiej wysklepionej puszki mózgowej dorównywał człowiekowi współczesnemu. Miał czaszkę długą, twarz silnie prognatyczną duży nos i wydatne wały nadoczodołowe Był stosunkowo niski wynosił ok. 1,55 m. Człowiek neandertalski występował od ok.. 100000 do 40000 lat temu. Neandertalczyk był. Twórcą kultur środkowo paleolitycznych pozostawił ślady niewątpliwych zdobyczy cywilizacyjnych: kamienne i kościane narzędzia i broń potrafił rozniecać ogień. Praktykował obrzędowy pochówek zmarłych i zapewne kult przodków. Zajmował się łowiectwem polował na duże zwierzęta takie jak nosorożce i słonie.

Podobne prace

Do góry