Ocena brak

Antropologia filozoficzna - Antropologia

Autor /merlin Dodano /19.04.2011

Rozumowa nauka o człowieku w świetle jego przyczyn ostatecznych. Według o. Krąpca jest metafizyką szczegółową; odnosi się do określonej postaci bytu, jaką jest człowiek. Stawia filozoficzne pytania i próbuje na nie odpowiedzieć :

  • Jaka jest natura człowieka i sposób jego istnienia?

  • Jakie miejsce zajmuje człowiek wśród bytów istniejących?

  • Co sprawia, że zajmuje taką pozycję w świecie, co ją tworzy, konstytuuje, warunkuje?

Przez antropologię filozoficzną rozumiane są nauki filozoficzne zajmujące się człowiekiem, takie jak: psychologia, socjologia, teologia, etyka itp.

Zakłada pewien zasób wiedzy empirycznej. Wykorzystuje też dokonania innych dziedzin filozoficznych, zwłaszcza teorii poznania i etyki.

W filozofii człowieka chodzi o poznanie człowieka w świetle ostatecznych uwarunkowań. U źródeł tej refleksji leżą tzw. pytania egzystencjalne, domagające się odpowiedzi:

  • Kim jestem? Pytanie o istotę człowieka i jego strukturę bytową.

  • Skąd pochodzę? Pytanie o genezę i przyczynę sprawczą bytu ludzkiego.

  • Dokąd zmierzam? Pytanie o sens, cel życia ludzkiego oraz o to, co czeka człowieka w przyszłym życiu.

Podobne prace

Do góry