Ocena brak

ANOVA

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011

Charakterystyka

Swoją nazwę, teoria Anova bierze od pierwszych liter angielskiego sformułowania: ANalysis Of Ariance.


Metoda ta została opracowana w larach dwudziestych przez R. Fishera. Analizę wariancji stosuję się do testowania hipotezy o różnicy pomiędzy kilkoma średnimi. Innymi słowy ANOVA służy do weryfikacji hipotezy orówności wartości średnich wielu prób. W przypadku kiedy testujemy różnice między więcej niż dwoma średnimi nie można zastosować zwykłej statystyki t opartej na błędzie standardowym różnicy pomiędzy średnimi ze względu na to iż, przy przeprowadzeniu kilkakrotnych testów t doprowadzi to do znaczącego powiększenia się prawdopodobieństwa popełnienia błędu I rodzaju. Dlatego też ANOVA ma większe zastosowanie niż test Studenta, który można użyć tylko do porównania wartości dwóch prób


Tym samym hipotezę zerową o jednoczesnej równości średnich generalnych w populacji możemy zapisać w postaci:


+++ //H,,0,,: m,,1,,m,,2,,...=m,,a,,//


Weryfikacja hipotezy mówiącej o równości średnich polega na dokonaniu estymacji wariancji na dwa niezależne od siebie sposoby:

Podobne prace

Do góry