Ocena brak

ANDRZEJ II, z dynastii Arpadów

Autor /Teobald Dodano /23.05.2012

ur. 1175, zm. 1235, Król Węgier od 1205. W 1211 osadził Krzyżaków we wsch. Siedmiogrodzie dla obrony niem. osadników przed napadami pogańskich Połowców; jednakże 1225 usunął ich z powodu dążeń do zbytniej samodzielności;

wraz z Leszkiem Białym podjął 1214 próbę opanowania Halicza i osadził tam syna Kolo-mana, ożenionego z córką Leszka Białego, Salomeą; dążąc do opanowania Bizancjum, wziął udział w krucjacie 1217-18;

powstanie rycerstwa służebnego zmusiło go do wydania 1222 —> Złotej Bulli, przyznającej przywileje szlachcie oraz duchowieństwu; 1231 dodano postanowienie, że duchowieństwo może zmuszać króla do jej przestrzegania interdyktem, jak rycerstwo wypowiedzeniem posłuszeństwa;

skorzystał z tego 1232 prymas Węgier, rzucając klątwę na króla i interdykt na kraj za wydzierżawianie dochodów król. żydom i muzułmanom; w wyniku ugody muzułmanie zostali wygnani; rządy A. były okresem największego znaczenia polit. Kościoła w dziejach Węgier.

 

WHP IV 2, 272-274, 290-294; W. Felczak, Historia Węgier, Wr 1966, 37-42

Podobne prace

Do góry