Ocena brak

Andragogika specjalna - Obszary zainteresowania andragogiki specjalnej

Autor /Oskar Dodano /02.09.2011

Andragogika specjalna zajmuje się problemami kształcenia i samokształ­cenia, wychowania i samowychowania młodzieży pracującej oraz osób dorosłych niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie, przy uwzględnieniu ich rewalidacji i resocjalizacji. Pierwsza część wyrazu andra-gogika pochodzi od greckiego andros (dzielny, dorosły), druga zaś od grec­kiego ago (prowadzę). Mając na względzie specyfikę przedmiotu zainteresowań badawczych oraz praktycznych, wyróżnić można andragogikę resocjalizacyjną i andrago­gikę rewalidacyjną.

Podobne prace

Do góry