Ocena brak

Andragogika - Rozumienie dorosłości przez Avancina

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

Avanzina widzi proces rozwoju jako proces powolnej ewolucji – dorosłość oznacza dopełnienie, zakończenie powolnej ewolucji. Pojęcie adultus jest imiesłowem czasu przeszłego, podczas gdy wyraz adolescens jest imiesłowem czasu teraźniejszego, tego samego czasownika – dorosłość.

W okresie dojrzewania mamy do czynienia z autogenizmami rozbieżnych czynników, jedne z nich powodują, iż osobnik pozostaje dzieckiem, a w rezultacie działania drugich – dziecko może zachowywać się jak dorosły pod względem emocjonalnym.

Dochodzenie do dorosłości; wola:

- ekonomiczna

- afektywno – emocjonalna

- psychologiczna

Podobne prace

Do góry