Ocena brak

Andragogika - Rozumienie dorosłości jako stanu społecznego człowieka

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Dorosłość jako stan społeczny człowieka – prezentują ja ci, którzy dorosłość pojmują jako stan społeczny.

Dorosły (wg W. Szewczuk) to człowiek na tyle ukształtowany, że może być samodzielnym podmiotem działalności społeczno produkcyjnej.

Wg Werner dorosły to:

- osoba niezależna ekonomicznie

- osoba odpowiedzialna

- osoba wypełniająca obowiązki rodzinne

- osoba aktywnie uczestnicząca w życiu kraju

Wg J. W. Johnstone i R. J. Rivera dorosły to osoba:

- osoba która przekroczyła 21 rok życia i posiada własne mieszkanie

- osoba poniżej 21 roku życia, lecz pozostająca w związku małżeńskim

- osoba nie mająca 21 lat, ale będąca głową rodziny

- osoba mająca 21 lat, lub więcej, pozostająca w siłach zbrojnych, których łączą silne więzi z domem rodzinnym

- powyżej 21 roku życia, która mieszka w internacie lub domu akademickim i jest silnie związana z rodziną

Człowiek dorosły:

- potrafi formułować odpowiedzi na pytania dotyczące jego jako osoby, oraz członka społeczeństwa

- jest przygotowany do podjęcia wykonywania danej pracy zawodowej

- potrafi podnosić dawne kwalifikacje

- potrafi dokonywać wyborów wartości oraz własnego miejsca w świecie

- ma zdolność obiektywnej oceny siebie jak i innych osób

- odgrywa znaczącą rolę w więziach uczuciowych, które łączą go z innymi osobami

- zdobywa doświadczenia poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju sytuacjah, poprzez styczność z innymi ludźmi

Kryteria dorosłości:

- prawne(wiek)

- biologiczne(dojrzałość płciowa)

- ekonomiczne(niezależność finansowa)

- produktywne(np. doświadczenie)

Podobne prace

Do góry