Ocena brak

Andragogika - Przedmiot badań andragogiki

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Przedmiotem badań są zjawiska związane z celowym oddziaływaniem ludzi dorosłych, ze wspomaganiem i samokształceniem.

Przedmiot zainteresowania tej nauki jest trójstopniowy:

  1. zajmuje się możliwościami rozwoju ludzi dorosłych, ich edukacją

  2. procesami które składają się na edukację

  3. odpowiednie instytucje w których ten proces zachodzi np. szkoła, przychodnia lekarska, biblioteka, czytelnia itp.

Treści kształcenia i wychowania człowieka dorosłego:

- badają funkcjonowanie świadomości osób dorosłych w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych itp.

- precyzyjne kryteria doboru treści kształcenia dorosłych

- analizują wpływ treści kształcenia na przygotowanie dorosłych do nawiązywania różnych problemów osobistych, moralnych i społecznych

Metody i formy oddziaływania wychowawczego na dorosłych:

- muszą charakteryzować się jednością

- badają przydatność i skuteczność rozwojowych metod oddziaływania wychowawczego

Zasady kształcenia i wychowania osób dorosłych:

- podmiotowe traktowanie dorosłych uczniów

- uwzględnienie warunków życia i pracy osób dorosłych

- zespołowość i współpraca

- odwoływanie się do poczucia godności człowieka dorosłego

Do góry