Ocena brak

Andragogika - Potrzeby ludzi dorosłych wg Irwinga Lorge’a

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

Amerykański psycholog I. Lorge (Lordż) w 1947 roku na podstawie swoich badań podzielił pragnienia ludzi dorosłych na 4 grupy:

1) co ludzie pragną zyskać

2) czym ludzie chcą być

3) co ludzie chcą robić

4) czego ludzie pragną sobie oszczędzić

Ad. 1 Co ludzie pragną zyskać ?

- zdrowie - wygody

- czas - wolny czas

- pieniądze - szczycić się osiągnięciami

- popularność - więcej przyjemności

- lepszy wygląd - awans społeczny

- bezpieczeństwo - wiara w siebie

- pochwałę innych ludzi - osobisty prestiż

Ad. 2 Czym ludzie chca być ?

- dobrymi rodzicami

- towarzyscy i gościnni - wydajni w pracy

- nowocześni - „pierwszymi” chcieliby być

- twórczy - uznanymi autorytetami

- wpływowi - chcieliby żyć w gromadzie

- dumnie z tego co posiadają

Ad. 3 Co ludzie chcą robić ?

- przejawiać swą osobowość (znajdować się w sytuacji w której mogą być sobą)

- przeciwstawiać się dominacji innych

- zaspokajać swą ciekawość

- współzawodniczyć z podziwianymi ludźmi

- znać się na pięknie

- nabywać, lub kolekcjonować rzeczy

- zyskać uczucia – życzliwość, miłość

- doskonalić się

Ad. 4 Czego ludzie pragną sobie oszczędzić ?

- czas - kłopoty

- pieniądze - wątpliwości

- praca - ryzyko

- przykrości - kłopotliwe sytuacje

Franciszek Urbańczyk twierdzi, że słabą stroną tej klasyfikacji jest to, że uwzględnia egoistyczne motywacje. Autor twierdzi, że dorośli kierują się pobudkami altruistycznymi, czyli działaniem bezinteresownym na rzecz innych ludzi.

Urbańczyk mówi, że ludzie SA kierowani altruistycznymi pobudkami, np. służenie innym. Ten rodzaj motywacji jest modny i słabszy.

Kosierecki spytany egoizm, czy altruizm – odpowiada egoizm umiarkowany. Kiedy człowiek maksymalizuje przyjemności i minimalizuje przykrość motywacja egoistyczna jest siłą, która pobudza nasze zachowania.

Część ludzkich zachowań może płynąć z postaw prospołecznych. Wiele z prospołecznych działań można definiować w ujęciu egoizmu i altruizmu, np. Owsiak – nie wiadomo, czy w swojej działalności kieruje się egoizmem, czy altruizmem.

Kosierecki mówi, że człowiek dzięki umiarkowanemu altruizmowi może przetrwać i wnieść swój wkład do społeczeństwa.

Gdyby dziś dokonać klasyfikacji pragnień, wiele z dóbr i wartości nadal byłoby aktualne.

Poczucie braku w wykształceniu w stosunku do potrzeb aspiracji i pragnień, powoduje część dalszego samokształcenia.

Podobne prace

Do góry