Ocena brak

Andragogika - Poglądy Malcolma Knowlesa na edukacje dorosłych

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Malcolm Knowles amerykański andragog uważa, że edukowanie człowieka dorosłego to jedna z najistotniejszych spraw we współczesnym świecie. Uważa że rozwój edukacji dorosłych warunkuje przystosowanie się ludzi dorosłych i nadążanie za postępem, zmianami technicznymi, kulturowymi, politycznymi, społeczno obyczajowymi. Stwierdził że należy opracować odrębną metodyką kształcenia dorosłych, gdyż pozwoli to uszanować samodzielność i niezależność człowieka dorosłego. Uważał że dorosłego cechuje świadomość własnego „ja” – czego nie posiada dziecko. Chodzi tu nie tylko o wole ale także refleksję nad własnym życiem.

Uwzględnienie tych poglądów umożliwia eliminację z kształcenia, edukacji ludzi dorosłych:

- tresury

- komendy

- nadmiernej kontroli

- anonimowości

Knowles podkreśla jeszcze jedną ważną cechę – samodiagnozowanie( potrafi uświadomić swoje potrzeby umysłowe, ich zakres i hierarchię), potrafi stosować autodoping(potrafi się sam dopingować), jest zdolny do planowania swoich prac, zdolny jest do współdziałania z innymi w rozwiązywaniu problemów.

Te wszystkie cechy człowieka dorosłego były dla Knowlesa podstawą do określenia człowieka dorosłego.

Podobne prace

Do góry