Ocena brak

Andragogika - Koncepcja kształcenia ustawicznego E. Faure’a

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

Koncepcja kształcenia ustawicznego Edgarda Foure

Edgar Faure, szef UNESCO (Międzynarodowa Organizacja zajmująca się edukacją) przygotował raport pt. „Uczyć się, aby żyć”.

Edukacja stanowi ten rodzaj aktywności ludzkiej, że podejmowana jest nie tylko w celu przekazywania i kształcenia umiejętności, ale również przede wszystkim, by doskonalić i rozwijać człowieka możliwie wszechstronnie w ciągu całego jego życia.

Tym samym uznano, że edukacja jest zarówno środkiem, jak i celem rozwoju. Bo człowiek nieustannie powinien pracować nad sobą. Tego typu zadanie można realizować przez kształcenie permanentne – w tym rozumieniu nie jest to system kształcenia(jak w szkołach), ale jest zasada, na której powinien opierać się system.

Komisja zwróciła uwagę na to, że reforma edukacji powinna objąć 3 elementy każdego systemu uczenia się:

- strukturę - treść - metody

Reforma ta nie może dotyczyć tylko jednego elementu. Edukacja permanentna jako zasada – wyraz pełnego związku między wszelkimi formami, przejawianiu i okresami procesu wychowawczego – od przedszkola poprzez całe życie człowieka. W tym ujęciu nauczanie, to tylko część składowa całego procesu wychowawczego. Oferta edukacji poszerza się. Jest coraz więcej szkół, kursów itp. Autorzy raportu mówią, że aby można zlikwidować bariery w uczeniu się, trzeba zlikwidować możliwości poziomu – związane z terenami zamieszkania(mieszkając w innym miejscu, gdzie jest szkoła i nowy dobry dojazd – to jest ruchliwość pozioma).

Ruchliwość pozioma – związana jest z drożnością oświaty(bo jak kończymy jedna szkołę, to możemy iść do następnej i możemy uczyć się. Możemy z danego etapu kształcenia przejść na następny.

Docelowo chodzi o stworzenie takiego systemu oświaty, aby każdy mógł wybrać tą szkołę, którą chce.

Dydaktyczne osiągnięcia edukacji ustawicznej to dochodzenie do wpajania wiedzy encyklopedycznej, na korzyść wiedzy poznawczej – chęci poznania świata natury, kultury i techniki.

W chwili obecnej ideą kształcenia ustawicznego jest idea, która obejmuje całe życie człowieka. Realizacja tego służy rozwojowi człowieka.

Głównym zadaniem edukacji ustawicznej jest jest w tym ujęciu wychowanie nowego typu człowieka, charakteryzującego się twórczym i dynamicznym stosunkiem do życia i kultury, człowieka, który potrafi doskonalić sam siebie, zmieniać warunki życia i ulepszać je dla dobra społeczeństwa.

Podobne prace

Do góry