Ocena brak

Andragogika - Geneza i treść pojęcia andragogiki

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Andragogika-zajmuje się kształceniem dorosłych. Jest to nauka o prowadzeniu ludzi dorosłych.

Poprzedzający termin do andragogiki to pedagogika dorosłych. Było to jednak niestosowne, bo pedagogika to nauka o wychowaniu, a andragogika to nauka o ludziach starszych.

Dziedzina powstała w II połowie XX wieku. Początkowo stanowiła część składową pedagogiki ogólnej i filozofii wychowania. Andragogika jako jedna z dziedzin o wychowaniu jest nauką praktyczną o teologicznym toku postępowania badawczego(stara się wykrywać to, co jest użyteczne).

Andragogika uczy jak postępować w sytuacjach znanych jak i nowych.

Po raz pierwszy o andragogice mówił Artur Kapp w 1833 roku.

Przeważa pogląd że andragogika jest nauką o edukacyjnym wspomaganiu rozwoju człowieka dorosłego.

Obecnie andragogika definiowana jest jako nauka o kształceniu i samokształceniu, wychowaniu i samowychowaniu dorosłych, kształtowanie osobowości, uczenie się, wprowadzenie człowieka dorosłego w życie społeczne.

Podobne prace

Do góry