Ocena brak

Andragogika - Dorosłość jako proces społeczno kulturowy

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Twórcą jest Havighurst. Jest jednym z podejść do problemów dorosłości. Oparte jest, lub wsparte nurtem badawczym zajmującym się badaniami rozwojowymi. Nurt ten powstał w latach 30 XX wieku i związany jest z poszerzaniem badań psychologii rozwojowej zajmującej się problemami rozwojowymi. Poszerzenie terenu badań następowało sukcesywnie. Bardzo wartościowe okazały się badania Levingera i Ericssona. Badacze ci rozwój osobowości wiążą ze strukturą Ja – strukturą osobowości człowieka i jego zmianami. Mocno związane z badaniami tych badaczy były badania nad rozwojem moralnym ludzi dorosłych wg Perry i Kohlberg’a.

Wszystkich tych badaczy łączy przekonanie o nieustannym rozwoju ludzi dorosłych. Zakładając, że osobowość osiąga coraz wyższe stadia, badacze zajmują się określeniem standardów rozwojowych osobowości.

Odgałęzieniem tego nurtu są badania nad cyklami życia(jakościowo odmienne od poprzednich).

Podobne prace

Do góry