Ocena brak

Andragogika - Cele i zadania edukacji dorosłych we współczesnym świecie

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Ruch społeczny na rzecz edukacji ludzi dorosłych zatacza coraz szersze kręgi na całym świecie. Stąd nikogo dziś nie dziwi że dorosły człowiek chce się uczyć. Edukacja dorosłych najlepiej funkcjonuje w krajach wysokich technologii.

Cele dotyczące kształcenia dorosłych:

- upowszechnienie wiedzy ogólnej w edukacji dorosłych, co daje człowiekowi elastyczność, poszerza horyzonty myślenia, łatwiejsze przystosowanie się do zmian

- umożliwianie dorosłym osobom przekwalifikowania się, zdobycia nowych wiadomości, nowych kompetencji zawodowych, rozwój zawodowy

Współczesności i zachodzących zmian społecznych

Podczas XIX Konferencji Generalnej UNESCO zdefiniowano szereg celów i zadań stawianych edukacji dorosłych. Główne zadania i cele to:

- szerzenie idei pokoju oraz działań prowadzących do rozwoju współpracy i zrozumienia międzynarodowego

- ułatwianie rozumienia istotnych problemów współczesnego świata

- rozwinięcie świadomego stosunku człowieka do otaczającego go fizycznego i kulturalnego środowiska, a także podjęcie działań doskonalenia tego środowiska, ochrony przyrody

- kształtowanie postawy poszanowania różnorodnych obyczajów i kultur w zakresie narodowym i międzynarodowym

- doskonalenie ludzi dorosłych w obranym zawodzie

- przekwalifikowanie

- zdobywanie nowych specjalności

- rozwijanie właściwego rozumienia problemów związanych z wychowaniem dzieci w warunkach współczesnego życia

- rozwijanie umiejętności spożytkowania środków masowej informacji, a zwłaszcza radia, telewizji, film.

Podobne prace

Do góry