Ocena brak

Andragogika - Andragogika a pedagogika dorosłych

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Andragogika podkreśla swoistość i odrębność edukacji dorosłych od edukacji szkolnej dzieci, dlatego odłącza od pedagogiki (odstąpienie od pojęcia pedagogiki dorosłych-pojęcie konserwatywne, wyraz stereotypu językowego, dowód na myślenie przez analogię.)

Andragogika jest nauką o edukacyjnym wspomaganiu rozwoju człowieka dorosłego.

-w tym pojęciu proces kształcenia dorosłych rozumianych rozumiany jest NIE jako oddziaływanie na dorosłych lecz jako PROCES AUTOKREACJI (SAMOKSZTAŁCENIA I SAMOWYCHOWANIA)

MENTOR-NAUCZYCIEL CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

Poglądy Heleny Radlińskiej (1947) w swojej pracy „ Oświata dorosłych” zadaniem andragogiki jest wykrywanie w teraźniejszości tych tendencji i procesów, które będą rzutowały na przyszłość. Poszerza przedmiot andragogiki do zakresu badań włącza teorię pracy społecznej. Ważnym zadaniem poznawczym andragogiki jest badanie twórczej działalności społecznej. Pojęcie pedagogiki dorosłych traci swoją rację bytu, gdyż nie w pełni akceptuje swoistość i odrębność edukacji i badań nad edukacją. Ponadto używanie andragogiki jest efektem swoistego konserwatyzmu językowego i trwałości stereotypu językowego, ale używanie terminu pedagogika dorosłych to dowód myślenia przez analogię między kształceniem dzieci i młodzieży a ludźmi dorosłymi.

Podobne prace

Do góry