Ocena brak

ANCUTA JERZY KAZIMIERZ bp.

Autor /Teobald Dodano /23.05.2012

ur. w 2. poł. XVII w. na Podlasiu, zm. 16 V 1737 prawdopodobnie w Wilnie, Rodzony lub stryjeczny brat Macieja Józefa. Studiował w Akademii Wil. i na pap. uniwersytecie Sapienza w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł dra praw;

1723 został sufraganem wil.; rozgłosu przysporzyły mu dwie książki Stanisława Sokulskiego SJ, wyd. pod jego nazwiskiem: Jus plenum religionis catholicae in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae, WI 1719 (Prawo zupełne wiary katolickiej w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim, Wl 1767) oraz Studiodromus orthodoxus, Wl 1721;

obydwie usiłują wykazać wyłączne prawo katolików do godności i przywilejów państw, w Polsce; pierwsza, gotowa do druku już wcześniej, przeszkodziła innowiercom w uzyskaniu tych przywilejów na sejmie grodzieńskim 1718.

 

W. Przyalgowski, Żywoty biskupów wileńskich, Ptb 1860, III 122-126; J. Kurczewski, Koiciól zamkowy, Wl 1908, 191 ; Cz. Falkowski, PSB I 90.

Podobne prace

Do góry