Ocena brak

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Dwuwymiarowa teoria członkostwa J.M. Jacksona

Autor /Borys Dodano /10.08.2011

Teoria ta opisuje i analizuje podstawy członkostwa grupowego. Zgodnie z nią członkostwo może być oparte na przyciąganiu (attraction), czyli sile popychającej osobę do przyłączenia się lub pozostania w grupie, albo na akceptacji (acceptance), definiowanej jako stopień, w jakim zdolności i zachowanie jednostki odpowiadają rolom zdefiniowanym w grupie. W grę wchodzą cztery rodzaje członkostwa:

- członkostwo psychologiczne: pozytywne przyciąganie + pełna akceptacja

- członkostwo preferencyjne: pozytywne przyciąganie + minimalna akceptacja

- członkostwo marginalne: żadne lub niewielkie przyciąganie + pełna akceptacja

- członkostwo alienacyjne: negatywne przyciąganie + negatywna akceptacja

Do góry