Ocena brak

Anarchizm w XIX wieku

Autor /RoksRormamadytbjk Dodano /22.07.2006

Idea wolności i pytanie czym ona jest nurtowała ludzkość już w starożytności, jednak przemiany społeczne 19 wieku spowodowały iż sprawa ta wybuchła z niespotykaną dotąd siłą. Czym wogóle jest anarchizm i o co w tym wszystkim chodzi?

Anarchizm jako filozofia przeciwstawia się swojej poprzedniczce, czyli oświeceniowej wizji świata, zakładającej nieustanny konflikt człowieka i przyrody , oraz widzącej w nim motor postępu. Społeczenstwo zaś w oświeceniu uważano za twór sztuczny, wtórny i obcy wobec jednostki i przyrody. Zaś procesy uspołecznienia i akulturacji prowadzą do wynaturzenia człowieka. Za sens istnienia ludzkości uważano podbój natury i podporządkowanie go potrzebom ludzkim. Dokonać się to miało za pomocą pracy będącej podstawowym zadaniem społeczeństwa. Poglądy takie można odnaleść we wszystkich doktrynach wywodzących się bezposrednio z oświecenia ? w liberalizmie, marksizmie i w socjalizmie. Natomiast anarchizm przepojony jest wiarą w możliwość pełnej harmonii człowieka i natury. Społeczeństwo zaś uważane jest za jej część i podporządkowane jej prawom . W optymalnych warunkach ma to umożliwiać pełny i nieskrępowany rozwój składających się na nie jednostek. Życie rozumiane jest jako "strumień przeżyć' a nie zespoł działań zdeterminowanych czynnikami zewnętrznymi i podporządkowanymi celom ponad jednostkowym, porowadzi to anarchizm do koncepcji homo ludens przeciwstawianej koncepcji homo faber czyli człowiekowi wytwórcy. Praca powinna być nie społecznym obowiązkiem ale spontaniczną twórczością. Nie przymusowa powinność ale manifestacja wolności. Cała filozofia anarchizmu jest przepełniona tęsknotą za wolnością i sprawiedliwością jako podstawowymi potrzebami natury ludzkiej. Można to dostrzec na podstawie krytyki istniejącej struktury społecznej . Najważniejsze jest zdecydowane potępienie zasady autorytetu tj. : wszelkich form władzy , przymusu i hierarchi. Anarchiści są wrogo nastawieni do polityki jako ucieleśnienia władzy , do państwa razem z jego prawnymi i instytucjonalnymi podporami ? narzędzia ucisku, oraz do kościoła i religii ? autorytet i hierarchia. Są również przeciwni demokracji , ponieważ oznacza to podporządkowanie miejszości większości, oraz do kapitalizmu będącego niczym innym jak uciskiem ekonomicznym i społecznym. Naczelną anarchistyczną wartością jest wolność , mającą stworzyć warunki do autonomicznego, spontanicznego i kreatywnego działania jednostek i grup społecznych , uczynić wszystkich panami swojego losu , podmiotami odpowiedzialnymi za swoje czyny oraz utorować drogę do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej. Niestety anarchiści uważają iż spełnienie tej wizji jest możliwe tylko na drodze rewolucyjnej wynika to z ich bezkompromisowego stosunku do zastanej rzeczywistości, a jej negacja odbiera sens reformom. Oczywiście anarchiści tak jak wszyscy poszukiwali źródeł swojej ideologii w dalekiej przeszłości.

Do góry