Ocena brak

Analogia prawnicza

Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011

Jest metodą wnioskowań prawniczych mających na celu ustalenie normy prawnej, dotyczącej stanu faktycznego dla którego brak jest podstawy prawnej kwalifikacji wśród norm. Zrekonstruowanych w trybie wykładni językowej funkcjonalnej i systemowej. Opiera się na założeniach racjonalności prawodawcy, który tworzy system prawa wewnętrznego spójny i zupełny

RODZAJE ANALOGI:

ANALOGIA Z USTAWY – polega na tym, że ten typ wnioskowań prawniczych polega na uznaniu, że do danego prawnie nie objętego stanu faktycznego stosuje się normę prawną uprzednio ustaloną w trybie wykładni przypisu, którego hipoteza dotyczy innego stanu faktycznego ale zaraz w sposób istotny podobnego do tego dla którego poszukujemy rozstrzygnięcia

ANALOGIA Z PRAWA - polega na tym, że założenia wnioskowań w trybie analogi z prawa są identyczne jak w wypadku z analogii z ustawy inne są jednak przesłanki rozumowania o obowiązywaniu określonej normy mającej wypełnić lukę w prawie. Przesłanką nie jest stwierdzenie obowiązywania normy prawnej dotyczącej analogicznego stanu faktycznego jest nią stwierdzenie, że ustawodawcy można przypisać takie oceny i preferencje jakie uzasadniają zrekonstruowanie normy o określonej treści która wypełni lukę.

Podobne prace

Do góry