Ocena brak

Analiza systemowa organizacji i jej zadania .

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

ORGANIZACJA : dwie lub więcej osób , współpracujących w ramach określonej struktury stosunków , aby osiągnąć określony cel lub zbiór celów.

Istotną treść procedury systemowej można ująć w 3 podstawowych działaniach : 1) Formowanie celów i precyzowanie ich kierunków. 2) Uzyskiwanie maksymalnego efektu w sensie osiągnięcia określonych celów 3) Ocena ilościowa celów oraz metod i środków ich osiągnięcia (kwantyfikacja). Ogólnie stwierdzając podejście systemowe stanowi podstawę do zwiększania wydajności pracy, przy czym zwraca się uwagę , że zespoły ludzkie prawidłowo zorganizowane mogą osiągnąć lepsze wyniki w postaci efektu synergetycznego (efekt organizacyjny).

Rodzaje organizacji:

Organizacja funkcjonalna :rodzaj organizacji , w której w jednej jednostce grupuje , się osoby zajmujące się określoną działalnością funkcjonalną , np. marketingiem lub finansami .

Organizacja produkcyjna: organizacja wytwarzająca dobra materialne, które można produkować w skali masowej i przechowywać do późniejszego użycia. Organizacja usługowa: organizacja wytwarzająca dobra niematerialne, które wymagają współuczestnictwa klienta i których nie można przechowywać. Organizacja według rynku : rodzaj organizacji podzielonej na zakłady grupujące tych , którzy zajmują się określonymi rynkami.

Organizacja według wyrobu : rodzaj organizacji podzielonej na zakłady grupujące tych , którzy zajmują się produkcją i marketingiem jednego wyrobu lub grupy pokrewnych wyrobów.

Podobne prace

Do góry