Ocena brak

Analiza SWOT.

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Jest to podstawowa metoda. Musimy w niej sporządzić listy szans i zagrożeń, które mogą pojawić się w otoczeniu i atutów, czyli mocnych i słabych stron organizacji. Można sporządzać analizę SWOT jako samą analizę SWOT, natomiast jeśli jest ona wynikiem systematycznie prowadzonej analizy strategicznej, jest znacznie większe prawdopodobieństwo, że uda nam się zdiagnozować komplet informacji dotyczących zarówno otoczenia jak i samej organizacji. W efekcie zastosowania analizy SWOT również możemy zaproponować określone kierunki strategiczne. Nowa metoda – analiza TOWS-SWOT; przeprowadzamy analizę SWOT, sporządzamy listy mocnych i słabych stron, ale istota tej metody polega na tym, że badamy, analizujemy, staramy się określić jak otoczenie może wpłynąć na organizację, tzn. czy szanse pojawiające się w otoczeniu wzmocnią organizację czy zagrożenia wpłyną negatywnie na organizację. Z drugiej strony na ile atuty organizacji są w stanie pokonać zagrożenia czy lepiej wykorzystać szanse, na ile słabości organizacji utrudnią znalezienie się w otoczeniu.

Skutki decyzji czy przyjęcia strategii dzisiaj będą widoczne dopiero za kilka lat, a więc im trudniejsza, istotniejsza, ważniejsza decyzja tym lepiej musimy zebrać informacje. Im lepsze informacje mamy, tym ta decyzja będzie lepsza. Musimy przewidzieć podejmując tą decyzję o wyborze celu naszego działania w warunkach dużej niepewności, bo musimy przewidzieć jak będzie wyglądało otoczenie za kilka lat. Przygotowanie strategii dla firmy musi się opierać na solidnych analizach. Większość metod, które są stosowane w analizie strategicznej, szczególnie tych metod które dotyczą przewidywania przyszłości, są to metody o charakterze jakościowym. Są więc obarczone ogromną dozą subiektywizmu. W bardzo wielu sytuacjach te działania są realizowane w grupie, w zespołach, tzn. metody analizy strategicznej nie są stosowane przez pojedyncze osoby. Chodzi o to, że oprócz wiedzy merytorycznej, którą każdy z członków tego zespołu posiada, każdy z członków zwraca uwagę na inne elementy, inne elementy dla niego są ważne i istotne; kładzie się nacisk na to, aby następowała wymiana doświadczeń, myśli i interakcje między członkami zespołu, tak aby można było najpełniej przedstawić uwarunkowania w jakich w tej chwili funkcjonujemy i jakie mogą się pojawić w przyszłości.

Podobne prace

Do góry