Ocena brak

ANALIZA STRUKTURALNO - FUNKCJONALNA ZAKŁADU PRACY

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Istotą analizy jest rozpatrywanie z jednej strony elementów systemu społ. Element organizacji społ. a z drugiej funkcji realizowanych przez ten system. Elementy składowe:  

1. Analiza interorganizacyjna - istotą jest ustalenie zbieżności i rozdźwięków występujących między organizacją formalną, a nieformalną.

2. A. interstrukturowa – jej istotą jest ustalenie zależności między poszczególnymi elementami struktury.

3. A. sprawnościowa – jej istotą jest ustalenie na ile poszczególne elementy systemu prowadzą do sprawności całego systemu.

4. A. intersystemowa – jej istotą jest ustalenie zależności między systemem społecznym, ekonomicznym, prawnym, technicznym.

Podobne prace

Do góry