Ocena brak

Analiza strategiczna i jej podstawowe metody

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Analiza strategiczna jest podstawowym elementem konstruowania przyszłej strategii firmy. Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i otoczenia w jakim się to przedsiębiorstwo znajduje oraz przedstawia ewentualne perspektywy na przyszłość. Do obszarów analizy przedsiębiorstwa można zaliczyć: sytuację wew. Przedsiębiorstwa, otoczenie konkurencyjne ( klienci, konkurenci, dostawcy ), oraz otoczenie globalne ( ekonomiczne, polityczne, społeczne, technologiczne, międzynarodowe, prawne, demograficzne.) W analizie strategicznej możemy odnaleźć wiele różnych metod owej analizy i są to np.

 1. Metody analizy otoczenia

 2. Metody zintegrowane

 3. Metody analizy przedsiębiorstwa

Wiele tych metod analizy strategicznej znajduje zastosowanie również w planowaniu strategicznym.

Do metod analizy otoczenia zaliczamy:

 • Analizę trendu

 • Metodę delficką

 • Analizę luki

 • Metodę scenariuszową

 • Analizę „ 5 sił” Portera

 • Punktową ocenę atrakcyjności sektora

 • Mapę grup strategicznych

Do metod zintegrowanych należy zaliczyć:

Do metod analizy przedsiębiorstwa zaliczamy:

 • Metodę portfelową

 • Cykl życia produktu i technologii

 • Analizę kluczowych czynników sukcesu

 • Bilans strategiczny

 • Analizę łańcucha wartości

Każda z tych metod wykazuje zróżnicowane podejście do analizy strategicznej. Każda z tych metod posiada pewne wady i zalety.

Podobne prace

Do góry