Ocena brak

Analiza regresji

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

Służy 1 do sprawdzenia, czy istnieje zależność między dwiema cechami ilościowymi jak i 2 do podania opisu ilościowego zależności, np. badając zależność między dawką nawozu a efektywnością nawożenia łąk. X – dawka N deterministyczna Y – efektywność E (Y/X=x) = B0 + B1x oszacowanie B1 i B0 opis ilościowy zależności; Weryfikacja H0:B1=0 – stwierdzenie zależności. Czyli analiza regresji opisuje zależność średniej wartości zmiennej Y od wartości zmiennej niezależnej X.

Podobne prace

Do góry