Ocena brak

Analiza papierów wartościowych: metoda oraz podstawowe zagadnienia

Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013

Celem analizy papierów wartościowych jest selekcja i sklasyfikowanie aktywów finansowych pod względem jakości inwestycyjnej i oczekiwanej stopy zwrotu. Analityk papierów wartościowych wykorzystuje oczekiwania dotyczące stanu gospodarki oraz poszczególnych branż do prognozowania zysków, dywidend i wartości wewnętrznej konkretnych spółek. Szacunki oczekiwanej stopy zwrotu oraz względnego poziomu ryzyka służą jako punkty odniesienia dla określenia atrakcyjności konkretnego papieru wartościowego. Taki sposób analizy nazywany jest analizą fundamentalną.

Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem danych historycznych dotyczących stanu gospodarki, branż i podmiotów gospodarczych oraz wykorzystaniem ich w celu określenia przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstw. Analiza finansowa wykorzystuje nie tylko zależności określające sytuację finansową firmy w danym momencie, ale także, co ważniejsze, trendy rządzące tymi zależnościami na przestrzeni czasu. Skład i płynność środków przedsiębiorstwa, jego struktura kapitałowa oraz sposób wykorzystania dźwigni finansowej, pozycja względem konkurencji, zyski przedsiębiorstwa, wszystkie te czynniki są badane w celu określenia ich wpływu na funkcjonowanie spółki w przyszłości.

Ceny akcji odzwierciedlają oczekiwaną przyszłą zyskowność, ryzyko (odzwierciedlone w kondycji finansowej, konkurencyjności i wykorzystaniu dźwigni), politykę wypłaty dywidend oraz podaż i popyt na dane aktywa finansowe.

Podobne prace

Do góry