Ocena brak

Analiza makrootoczenia grupy Calsberg

Autor /appoidacy Dodano /17.03.2005

ANALIZA MAKROOTOCZENIA GRUPY CALSBERG

Grupa Calsberg to jeden z największych międzynarodowych producentów piwa. Waży piwo w 67 browarach, zlokalizowanych w 40 krajach świata. Jego wyroby dostępne są w ponad 150 krajach.
Do najbardziej znanych marek, produkowanych przez grupę należą:
1.Calsberg
2. Harnaś
3. Okocim
4. Karmi
5. Bosman
6. Piast
7. Kasztelan

Analiza makrootoczenia:
Czynniki:
1. Międzynarodowe:
? zaostrzenie norm unijnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w krajach członkowskich
? polityka gospodarcza państw, w których tworzymy potencjalne rynki zbytu

2. Społeczne:
? nowe modele konsumpcji, wzrost mody na prowadzenie zdrowego stylu życia
? spadek konsumpcji alkoholu i papierosów
? sposoby spędzania wolnego czasu
? postęp cywilizacyjny i podnoszenie stopy życiowej

3. Polityczno- prawne:
? licencjonowanie działalności gospodarczej
? przepisy dotyczące BHP pracy
? przepisy dotyczące wysokości akcyzy na wyroby alkoholowe
? prawo podatkowe, wysokość i stałość podatków
? warunki konkurowania
? polityka celna

4. Demograficzne:
? przyrost naturalny
? struktura wiekowa społeczeństwa
? starzenie się społeczeństwa

5. Ekonomiczne:
? wzrost gospodarczy, wzrost wydatków konsumpcyjnych
? wahania kursów walut, od tego zależy konkurencyjność produktów na rynkach zagranicznych
? inflacja, wzrost powoduje destabilizację gospodarki, podnosi stopy procentowe, ogranicza wydatki na konsumpcje, wzrost cen produktów
? bezrobocie wysokie ogranicza popyt, może wpływać na wzrost spożycia alkoholu
? tendencje rozwoju cen i płac
? stopa wzrostu PKB i siła nabywcza ludności ogranicza popyt ogranicza popyt

6. Technologiczne:
? nowe procesy produkcyjne
? nowe produkty i technologie
? standaryzacja produktu

Podobne prace

Do góry