Ocena brak

Analiza instytucjonalna - Instytucjonalizm racjonalnego wyboru

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Jest to nurt analizy instytucjonalnej, który przyjmuje, że instytucje to areny działań politycznych, które tworzy się w celu wywołania zmiany zachowań politycznych zmian może być wskazana z punktu widzenia interesu społecznego. Celem interwencji rządu jest tworzenie instytucjonalnych aren współpracy i ustanawianie reguł bardziej racjonalnego społecznie korzystania z dóbr publicznych. Reformy instytucjonalne mogą polegać na zakładaniu spółdzielni rybackich, ustanawianiu progów wyborczych, norm ochrony środowiska, międzynarodowych misji stabilizacyjnych w rejonach objętych konfliktami, racjonalizacji trybu rejestracji wyborców w celu poprawy frekwencji, itp.

Są to przykłady sytuacji, w których decydenci rządowi kierujący się logiką racjonalności społecznej powołują do życia instytucje z zamiarem nakierowania indywidualnych działań obywateli, producentów lub konsumentów w kierunku zgodnym z interesem publicznym. Racjonalne działania aktorów politycznych mogą polegać na tworzeniu, reformowaniu lub likwidowaniu instytucji. Działania te mogą wynikać z realnych potrzeb społecznych (ograniczanie korupcji, spadek wpływów z podatków, niska frekwencja wyborcza) lub potrzeb, które decydenci polityczni uznają (według własnych preferencji) za istotne. W tym drugim przypadku uznanie jakiegoś problemu za wymagający interwencji politycznej może być podyktowane subiektywną oceną zjawiska przez decydenta, być wyrazem nacisków interesów partyjnych lub korporacyjnych.

Podobne prace

Do góry