Ocena brak

Analiza instytucjonalna - Funkcje instytucji

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Instytucje podobnie jak inne struktury spełniają podwójną funkcję : ograniczają swobodę podmiotu przez implementację reguł i norm a jednocześnie otwierają możliwości działania politycznego. Na przykład instytucja sukcesji władzy w drodze wyborów wyklucza możliwość innego sposobu rekrutacji elit, ale otwiera obywatelom drogę do ubiegania się o wysokie stanowiska w państwie. Instytucje mają charakter selektywny, mogą ułatwiać dostęp do władzy jednym aktorom, a utrudniać innym. Zdaniem R. Herbuta (2002 : 43) „Instytucja jest kompleksem określonych interesów, tożsamości lub oczekiwań”. Lowndes (99) twierdzi, że „Instytucje ucieleśniają układ sił faworyzując pewne sposoby działania, włączając pewnych aktorów społecznych i wykluczając innych”.

Nietrudno dostrzec, że tak jest w istocie. Na przykład większościowa ordynacja wyborcza w wyborach parlamentarnych jest korzystna dla dużych partii ale dla partii słabych stanowi barierę trudną do pokonania. Selektywną rolę odgrywa także próg wyborczy, który stanowi zaporę dla małych partii. Dlatego kształt prawa wyborczego jest zawsze przedmiotem sporów między partiami. W wielkiej Brytanii trzecia siła polityczna- partia Liberalna od wielu lat prowadzi bezskuteczną dotychczas walkę o wprowadzenie proporcjonalnego systemu wyborczego do Izby Gmin. Na straży obecna większościowa ordynacja faworyzuje w wyborach dwie największe partie.

Podobne prace

Do góry