Ocena brak

Analiza instytucjonalna - Formalne definicje instytucji

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Jak wiele innych terminów w naukach społecznych pojęcie instytucji nie doczekało się dotychczas jednoznacznej definicji. Według Roberta Dahla (2007 : 66) „instytucja to grupa ról powiązanych ze sobą w regularny, przewidywalny sposób, które jednostki wewnątrz i na zewnątrz instytucji uważają za właściwy”. V. Lowndes, (2006: 97) definiuje instytucje jako „formalne reguły, procedury i standardowe praktyki operacyjne, które strukturyzują stosunki między ludźmi w ośrodkach systemu politycznego i ekonomicznego”(cyt w Rhodes 1995 : 54) Według encyklopedii internetowej (2009-07-15), instytucje to „struktury i mechanizmy porządku społecznego i kooperacji rządzące zachowaniem zespołu jednostek”.

Instytucje polityczne to „organizacje jak Kongres, prezydencja i system sądowniczy, które odgrywają istotną role w stanowieniu i implementacji prawa i zarządzaniu powstającymi na tym tle konfliktami” (Social Science Dictionary 2008). Powstały one jako instrument kontroli społecznej i ładu prawnego w nowoczesnym państwie (Ostrom 1986 : 5).

Według słynnej teorii Hobbesa, instytucja państwa została powołana do życia ma mocy umowy między racjonalnymi jednostkami, którzy doszli do wniosku, że warto ograniczyć zakres wolności żeby w zamian uzyskać gwarancje porządku, bezpieczeństwa życia i pokojowego bytowania. Instytucje polityczne wyznaczają reguły i normy dla wszystkich sfer zycia społeczeństwa ich cele i relacje miedzy nimi są zdefiniowane w dokumentach konstytucyjnych Do najważniejszych funkcji instytucji politycznych należy zapewnienie porządku prawnego, określanie relacji władczych między organami państwa, definiowanie ról politycznych, definiowanie reguł wybierania reprezentantów i rywalizacji politycznej.

Podobne prace

Do góry