Ocena brak

Analiza instytucjonalna - Dwa typy norm w organizacjach

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Wyróżnia się normy formalne nieformalne Normy formalne (prawne) zapisane są w konstytucjach, ustawach, rozporządzeniach, przepisach administracyjnych, statutach organizacji itp. Jednak tylko część norm społecznych i politycznych można sformalizować i zapisać w kodeksach. Wewnątrz każdej organizacji politycznej lub biurokratycznej obok formalnych norm (reguł) tworzą się nieformalne normy zachowań, zwyczaje i tradycje. Parlament, rząd, sąd konstytucyjny, rada miejska lub partia polityczna stanowią areny instytucjonalne, w których spotykają się jednostki i grupy realizując określone cele wynikające z formalnych ról pełnionych w organizacjach.

Formalne reguły działania w instytucjach politycznych i biurokratycznych przeplatają się z normami niesformalizowanymi i razem regulują zachowania członków organizacji. Francis Fukuyama (80-1) zwraca uwagę na rolę kapitału społecznego, który tworzy się w organizacjach wzmacniając lub osłabiając działanie formalnych reguł organizacyjnych. Zdaniem uczonego, „Kapitał społeczny jako zbiór norm, które stymulują współpracę między ludźmi przenika organizacje i jest niezbędny do ich właściwego funkcjonowania. Branie pod uwagę w analizie łącznie norm i reguł formalnych oraz nieformalnych zwiększa szanse właściwego zrozumienia pracy organizacji, a niekiedy jest to niezbędnym warunkiem zrozumienia jej natury”.

Reguły formalne można zmienić ale kapitał społeczny i kulturowy (kultura organizacyjna lub polityczna) nie jest mobilny, lub zmienia się w długim okresie czasu Jest on rezultatem praktyk społecznych trwających przez dziesięciolecia, a często znacznie dłużej. Działanie norm kulturowych może ułatwiać prace organizacji stymulując zaangażowanie w pracy i poczucie odpowiedzialności jednostek pełniących ważne role w administracji, rządzie, partii politycznej i wielu innych organizacjach. Z drugiej strony może utrwalać tradycyjne formy zarządzania i reguły biurokratyczne, często dysfunkcjonalne w zmieniającym się kontekście społeczno-ekonomicznym.

Podobne prace

Do góry